Corporate governance

Świadczymy usługi z zakresu corporate governance oraz obowiązków informacyjnych spółek, których akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne obejmujące w szczególności wdrażanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na New Connect przez spółki, ich organy oraz akcjonariuszy.

Oferujemy doradztwo prawne w zakresie dostosowywania regulaminów zarządów, rad nadzorczych i walnych zgromadzeń do zasad corporate governance.

Nasze usługi obejmują również aspekty ekonomiczne związane z mechanizmami nadzoru korporacyjnego w spółkach notowanych na rynku regulowanym. Kancelaria oferuje doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym struktury zarządzania oraz wyboru najbardziej efektywnego mechanizmu nadzoru korporacyjnego.

Gwarantem wysokiej jakości usług świadczonych przez Nas w obszarze corporate governance jest połączenie wiedzy i doświadczenia nie tylko prawników, ale również ekonomistów oraz specjalistów z zakresu zarządzania.

Partnerzy odpowiedzialni:

Marek Głuchowski

Radca prawny, Partner Zarządzający

m.gluchowski@kancelaria.eu

Tomasz Siemiątkowski

Adwokat, Senior Partner

t.siemiatkowski@kancelaria.eu

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI