Doradztwo korporacyjne

Kancelaria świadczy usługi doradztwa korporacyjnego dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych.

Usługi świadczone przez Kancelarię obejmują kompleksowe doradztwo prawne dla przedsiębiorców – począwszy od etapu negocjacyjnego, przez sporządzanie aktów organizacyjnych i rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, funkcjonowanie przedsiębiorcy, po zakończenie prowadzenia działalności i wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.

W zakres doradztwa korporacyjnego wchodzą następujące obszary:

I. Tworzenie przedsiębiorców

Etap przedorganizacyjny – na tym etapie Kancelaria w szczególności sporządza projekty umów o zachowaniu poufności, umów o negocjacje, listów intencyjnych, jak również umów przedwstępnych.

Etap sporządzania aktów organizacyjnych i wpisu do rejestru – Kancelaria przygotowuje projekty umów (statutów), jak również innych dokumentów niezbędnych do zarejestrowania przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym.

II. Bieżąca obsługa prawna

Kancelaria oferuje doradztwo prawne, polegające w szczególności na przygotowywaniu dokumentacji związanej z posiedzeniami organów spółek kapitałowych oraz wspólników spółek osobowych, sporządzaniu projektów uchwał i porozumień wspólników zawieranych poza umową (statutem) spółki. Kancelaria doradza również w procesach restrukturyzacyjnych, w zakres których wchodzą transakcje M&A, przekształcenia, czynności zbycia przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części, jak również czynności zbycia udziałów (akcji) oraz przeniesienia ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych.

III. Zakończenie prowadzenia działalności

Kancelaria doradza w kwestiach związanych z rozwiązaniem przedsiębiorcy – od podjęcia uchwały o rozwiązaniu, przez postępowanie likwidacyjne, po sporządzanie wniosków o wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Partnerzy odpowiedzialni:

Marek Głuchowski

Radca prawny, Partner Zarządzający

m.gluchowski@kancelaria.eu

Tomasz Siemiątkowski

Adwokat, Senior Partner

t.siemiatkowski@kancelaria.eu

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI