Fuzje, przejęcia I IPO

Oferujemy swoim Klientom pełen zakres usług prawniczych i zarządczych z obszaru prawa spółek i zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie łączenia, podziału, przekształcania spółek świadczoną przez wykwalifikowany i doświadczony zespół prawników i ekonomistów.

Doradzamy i reprezentujemy Klientów w transakcjach mających za przedmiot przenoszenie tytułu uczestnictwa w spółkach handlowych (udziałów, akcji, ogółu praw i obowiązków), obrót przedsiębiorstwami (a także poszczególnymi składnikami majątkowymi), łączenie, podziały i przekształcenia spółek – zarówno na rynku prywatnym, jak również na rynku publicznym.

Świadczymy pomoc prawną we wszystkich aspektach dotyczących transakcji fuzji i przejęć, w szczególności przygotowujemy pełne analizy prawne podmiotów gospodarczych (due diligence), prowadzimy konsultacje, przygotowujemy i negocjujemy umowy, uczestniczymy i doradzamy naszym Klientom w negocjacjach, zapewniamy organizację dokumentacji data room, przygotowujemy dokumentacje transakcyjne, reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami oraz sądami w sprawach dotyczących przeprowadzanych transakcji, a także doradzamy w zakresie finansowania transakcji.

Uczestniczyliśmy w wielu transakcjach dotyczących łączenia i podziału spółek prowadzących działalność z zakresu budownictwa, energetyki, telekomunikacji, instytucji finansowych oraz banków.

Prowadzimy obsługę prawną spółek giełdowych na każdym etapie transakcji w zakresie wszelkich związanych z nią aspektów prawnych, w tym w procesach IPO, tj. w procesach wejścia na giełdę. Wspieramy Klientów w przygotowaniu oferty publicznej, opracowaniu planu i harmonogramu wejścia na giełdę, prospektu emisyjnego. Przygotowujemy analizy prawne, doradzamy w sprawach związanych z wykonywaniem obowiązków informacyjnych oraz przestrzeganiem zasad ładu korporacyjnego przez spółki publiczne.

Doradzamy zarówno w transakcjach o zasięgu międzynarodowym, jak i krajowym.

Partnerzy odpowiedzialni:

Marek Głuchowski

Radca prawny, Partner Zarządzający

m.gluchowski@kancelaria.eu

Tomasz Siemiątkowski

Adwokat, Senior Partner

t.siemiatkowski@kancelaria.eu

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI