Inwestycje I nieruchomości

Świadczymy usługi w zakresie inwestycji i nieruchomości. Doradzamy w zakresie prawa inwestycji obejmującego kompleksowe doradztwo oraz reprezentację w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych i sądowych przy realizacji inwestycji, w szczególności dotyczących budowy: obiektów użyteczności publicznej, centrów handlowych i budynków biurowych, sieci stacji paliw, dróg krajowych i autostrad, budownictwa mieszkaniowego, oraz zabudowy centrów miast.

Kompleksowa obsługa prawna obejmuje zarówno cały proces inwestycji, jak i poszczególne jego etapy z uwzględnieniem prawnego zabezpieczenia płynności finansowej w toku realizacji inwestycji. W ramach obsługi prawnej przygotowywana jest prawna strona inwestycji budowlanych również w oparciu o standardy Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils (FIDIC). Współpracujemy z władzami samorządowymi w zagospodarowaniu centrum miast i prowadzenia najważniejszych inwestycji.

Doradzamy w zakresie nieruchomości, co w szczególności obejmuje:

  • kompleksowe audyty prawne nieruchomości
  • badanie możliwości zagospodarowania nieruchomości
  • reprezentację w postępowaniach dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości
  • regulowanie stanów prawnych nieruchomości
  • doradztwo i reprezentację podczas negocjacji i zawierania transakcji dotyczących nieruchomości
  • przygotowywanie wszelkich umów dotyczących zagospodarowania, zarządzania i komercyjnego korzystania z nieruchomości, w tym umów sprzedaży, dzierżawy, użytkowania i najmu powierzchni biurowych i użytkowych
  • pomoc prawną przy realizacji projektów deweloperskich
  • doradztwo i reprezentację w sprawach reprywatyzacyjnych
  • reprezentację we wszelkich postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących nieruchomości.

Partnerzy odpowiedzialni:

Andrzej Zwara

Adwokat, Senior Partner

a.zwara@kancelaria.eu

Michał Kraiński

Adwokat, Senior Partner

m.krainski@kancelaria.eu

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI