Prawo medyczne

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną podmiotów leczniczych (niezależnie od formy prawnej, w której prowadzą działalność) oraz praktyk zawodowych lekarzy, lekarzy dentystów i pielęgniarek. Oferujemy szeroki zakres usług obejmujących w szczególności reprezentację w postępowaniach sądowych oraz przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, doradztwo prawne przy wykonywaniu umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz wsparcie prawne w przypadku prowadzenia kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W zakres świadczonych usług wchodzi również wydawanie opinii prawnych z zakresu prawa medycznego i prawa farmaceutycznego, prowadzenie szkoleń z zakresu prawa medycznego i farmaceutycznego, doradztwo prawne w postępowaniach przetargowych, pomoc prawna przy organizacji i prowadzeniu badań klinicznych. Opracowanie i opiniowanie projektów aktów wewnątrzzakładowych, w tym regulaminów, umów i zarządzeń.

Prowadzimy również szeroko pojęte procesy restrukturyzacyjne podmiotów leczniczych, w tym fuzje, przejęcia czy likwidacje w/w podmiotów.

Przygotowujemy kompleksowe audyty podmiotów leczniczych.

Nie znaleziono partnerów odpowiedzialnych za tę część praktyki.

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI