Partnerstwo publiczno-prywatne

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w zakresie przygotowywania i przeprowadzania przedsięwzięć realizowanych w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Doradzaliśmy przy realizacji szeregu projektów m.in. rozbudowie i zagospodarowaniu przestrzeni miejskich.

Nasza oferta obejmuje kompleksową pomoc prawną zarówno dla strony publicznej, jak i partnerów prywatnych. Partnerom publicznym pomagamy przygotować strukturę prawną i model przebiegu współpracy w ramach partnerstwa, w taki sposób, aby umożliwiał właściwe ukształtowanie relacji z partnerami prywatnymi, konkurencję oraz ewentualne wykorzystanie dofinansowania unijnego w modelu hybrydowym. Doradzamy naszym Klientom również w procesie organizowania finasowania przy zastosowaniu różnych modeli inżynierii finansowej. Doradzamy w procesie wyboru partnera prywatnego przez partnera publicznego, zarówno w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, jak i przepisów o koncesji na roboty budowlane i usługi. Reprezentujemy interesy naszych Klientów występując przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami administracyjnymi i powszechnymi.

Partnerzy odpowiedzialni:

Andrzej Zwara

Adwokat, Senior Partner

a.zwara@kancelaria.eu

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI