Podatki

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa podatkowego oraz celnego, w szczególności dotyczące podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od nieruchomości, a także ceł, w tym ceł antydumpingowych. Reprezentujemy zarówno przedsiębiorców, jak i osoby fizyczne w postępowaniach kontrolnych, podatkowych, zabezpieczających, egzekucyjnych, karno-skarbowych oraz w sporach przed sądami administracyjnymi obu instancji. Doradzamy w zakresie skutków podatkowych planowanych transakcji, sygnalizujemy możliwe ryzyka podatkowe i proponujemy rozwiązania pozwalające na ich uniknięcie. Na bieżąco analizujemy zmiany przepisów podatkowych oraz najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie.

Partnerzy odpowiedzialni:

Grzegorz Flisiak

Radca prawny, Senior Partner

g.flisiak@kancelaria.eu

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI