Postępowania sądowe I arbitrażowe

W zakresie postępowań sądowych usługi świadczone przez Kancelarię obejmują reprezentowanie Klientów przed wszystkimi instancjami sądów powszechnych i administracyjnych, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed sądami arbitrażowymi. Obejmują one sprawy z zakresu wielu dziedzin prawa, w szczególności prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego czy też prawa karnego.

Dbając o komfort i interesy naszych Klientów zawsze staramy się rozwiązywać konflikty polubownie, na etapie przesądowym, w drodze negocjacji, mediacji czy postępowania polubownego.

Do każdej rozprawy nasi prawnicy przygotowują się z należytą starannością i dbałością o szczegóły. Pełnomocnicy są w stałym kontakcie z Klientem, omawiają niezbędne kwestie oraz informują na bieżąco o przebiegu sprawy. Reprezentacja obejmuje sporządzanie wszelkich pism procesowych, jak i udział w rozprawach.

Partnerzy odpowiedzialni:

Michał Kraiński

Adwokat, Senior Partner

m.krainski@kancelaria.eu

Grzegorz Flisiak

Radca prawny, Senior Partner

g.flisiak@kancelaria.eu

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI