Prawo farmaceutyczne

Doradzamy w zakresie pomocy prawnej na rzecz firm farmaceutycznych, w tym największych polskich producentów generyków, międzynarodowych koncernów generycznych oraz innowacyjnych firm medycznych, jak również producentów suplementów i odżywek.

Nasza praktyka obejmuje zastępstwo procesowe w sporach przed sądami powszechnymi m. in. w zakresie postępowań o charakterze odszkodowawczym, jak i tych dotyczących obrotu produktami farmaceutycznymi oraz przed sądami administracyjnymi. Oferujemy firmom farmaceutycznym pełną obsługę prawną i doradztwo w zakresie bieżącej działalności. Mamy doświadczenie we współpracy z centralnymi organami administracji rządowej właściwymi dla sektora farmaceutycznego i parafarmaceutycznego oraz Parlamentem.

Specjalizujemy się szczególnie w zakresie prawa farmaceutycznego dotyczącego szerokiej palety zagadnień związanych z tzw. ustawą refundacyjną (ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), które świadczymy zarówno dla firm farmaceutycznych, jak i organizacji pracodawców z sektora farmaceutycznego.

Partnerzy odpowiedzialni:

Tomasz Siemiątkowski

Adwokat, Senior Partner

t.siemiatkowski@kancelaria.eu

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI