Prawo karne

Świadczymy usługi w zakresie prawa karnego, w tym prawa karnego gospodarczego. Jednym z obszarów praktyki, którego znaczenie coraz bardziej wzrasta jest prawo karne gospodarcze. Granica między dozwolonym ryzykiem gospodarczym, a karalną niegospodarnością jest trudno wyznaczalna. Stanowi to jedną z głównych przyczyn zainteresowania organów ścigania przedsięwzięciami gospodarczymi. W walce konkurencyjnej przedsiębiorcy także stosunkowo często wykorzystują możliwości, jakie stwarzają regulacje prawnokarne. Pamiętać przy tym należy, że stosowanie instrumentarium prawnokarnego wiąże się z najbardziej drastycznym wkroczeniem w prawa i wolności obywatelskie.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie spraw o charakterze karnym. Obejmują one m.in. udzielanie konsultacji prawnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniu karnym na każdym jego etapie, sporządzanie opinii prawnych. Oferujemy także usługi w zakresie oceny ryzyka z perspektywy prawnokarnej podejmowanego przedsięwzięcia gospodarczego, a poprzez to uniknięcie możliwości wykorzystania przez inne podmioty regulacji prawa karnego w walce konkurencyjnej.

Partnerzy odpowiedzialni:

Andrzej Zwara

Adwokat, Senior Partner

a.zwara@kancelaria.eu

Michał Kraiński

Adwokat, Senior Partner

m.krainski@kancelaria.eu

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI