Prawo pracy

Prowadzimy obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie prawa pracy. Przygotowujemy projekty dokumentów pracowniczych (m.in. umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji, wypowiedzenia). Uczestniczymy w tworzeniu wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, takich jak regulaminy, układy zbiorowe pracy, porozumienia. Doradzamy w restrukturyzacji zatrudnienia i zmianach organizacyjnych pracodawcy (np. zwolnienia grupowe, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę).

Dysponujemy doświadczeniem w negocjacjach ze związkami zawodowymi, pomagamy w relacjach z radą pracowników. Reprezentujemy Klientów we wszelkich sądowych sporach pracowniczych. Pomagamy w kształtowaniu polityki personalnej i rozwiązywaniu bieżących problemów pracowniczych z uwzględnieniem potrzeb biznesowych oraz etycznych Klienta.

Partnerzy odpowiedzialni:

Michał Kraiński

Adwokat, Senior Partner

m.krainski@kancelaria.eu

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI