Prawo rodzinne

Kancelaria oferuje pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa rodzinnego obejmującą w szczególności:

  • doradztwo i reprezentowanie w postępowaniach o separację i rozwód,
  • doradztwo i reprezentowanie w postępowaniach dotyczących ustanowienia rozdzielności majątkowej i podziału majątku,
  • doradztwo i reprezentowanie w sprawach dotyczących praw rodzicielskich i uregulowanie kontaktu z dzieckiem,
  • doradztwo i reprezentowanie w sprawach o alimenty,
  • doradztwo i reprezentowanie w sprawach o przysposobienie.

Kancelaria świadczy też pomoc prawną w zakresie prawa karnego, przede wszystkim w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie, przestępstw znęcania, gróźb karalnych, stalking, itp.

Nie znaleziono partnerów odpowiedzialnych za tę część praktyki.

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI