Prawo ubezpieczeń gospodarczych

Zapewniamy wszechstronną obsługę prawną podmiotom rynku ubezpieczeń gospodarczych, poczynając od negocjacji warunków ubezpieczeń, poprzez doradztwo prawne i obsługę transakcji, a kończąc na rozwiązywaniu sporów, poza sądem lub na drodze sądowej. Zakładom ubezpieczeń oferujemy doradztwo i obsługę prawną we wszelkich sprawach statutowych oraz w zakresie przekształceń własnościowych. Brokerom oferujemy profesjonalne doradztwo przy tworzeniu produktów i programów ubezpieczeniowych. Przedsiębiorcom oraz innym ubezpieczającym oferujemy doradztwo i pomoc prawną w zakresie ustalania potrzeb ubezpieczeniowych (audyt), lokowania ofert ubezpieczeń, w tym także w trybie zamówień publicznych, oraz dochodzenia roszczeń z tytułu ubezpieczeń.

Zespół naszych prawników prezentuje ekspercką wiedzę z zakresu ubezpieczeń, popartą wieloletnią praktyką na rynku ubezpieczeniowym. Jesteśmy gotowi towarzyszyć naszym Klientom we wszelkich innych projektach, które wykazują aspekty prawno-ubezpieczeniowe, poczynając od ryzyk elementarnych, a kończąc na ryzykach prawnych. W naszych działaniach nowoczesne ubezpieczenia traktujemy jako optymalną metodę minimalizacji ryzyka.

Nie znaleziono partnerów odpowiedzialnych za tę część praktyki.

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI