Prywatyzacja I restrukturyzacja

W ramach naszej praktyki doradzamy w sprawach związanych z reorganizacją i restrukturyzacją przedsiębiorców (tj. w sprawach związanych ze zmianami w sposobie zorganizowania majątku lub struktury korporacyjnej przedsiębiorców), które obejmują w szczególności negocjowanie warunków spłaty zadłużenia, zmiany warunków zatrudnienia pracowników, łączenia, podziały, przekształcenia, likwidację przedsiębiorców, czynności zbywania ich majątku, finansowania i refinansowania, działania chroniące przed upadłością, czynności z zakresu prawa korporacyjnego (w szczególności podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego spółek, ustanawianie i umarzanie udziałów, emisje i umarzanie akcji lub innych papierów wartościowych, zmiany umów, statutów spółek, umów wspólników, zbywanie udziałów, akcji itp.).

Świadczymy kompleksową obsługę prawną procesów restrukturyzacyjnych i postępowań naprawczych. Doradzamy we wszelkich kwestiach prawnych związanych z restrukturyzacją zatrudnienia, zmianą formy prawnej lub wewnętrznej organizacji oraz zmianą struktury kapitałowej przedsiębiorcy. Przygotowujemy propozycje restrukturyzacyjne, prowadzimy procedury układowe i naprawcze oraz negocjacje w imieniu Klientów. Doradzamy w wyborze optymalnych pod względem finansowym i podatkowym form organizacyjno-prawnych działalności.

Opracowujemy koncepcje przekształceń własnościowych i strukturalnych oraz sposoby zaangażowania kapitałowego w procesy prywatyzacyjne, także z udziałem podmiotów zagranicznych. W tym zakresie uczestniczymy między innymi w opracowywaniu strategii prawnych nabycia prywatyzowanego majątku i finansowania transakcji. Pomagamy przy sporządzaniu wszelkiej dokumentacji prywatyzacyjnej, w tym ofert w postępowaniach prywatyzacyjnych, dokumentacji do data room, a także reprezentujemy podmioty prywatyzowane lub inwestorów w negocjacjach i postępowaniach przetargowych oraz dokonujemy innych czynności w procesie prywatyzacji.

Świadczymy usługi zarówno na rzecz podmiotów prywatnych, jak i publicznych. W sprawach spornych reprezentujemy interesy Klientów przed sądami powszechnymi i polubownymi.

W prowadzonych przez nas procesach restrukturyzacji  i prywatyzacji uczestniczą specjaliści z różnych dziedzin prawa, w tym w szczególności prawa pracy, prawa handlowego, cywilnego, bankowego oraz prawa podatkowego, a także eksperci z zakresu zarządzania i ekonomii.

Partnerzy odpowiedzialni:

Marek Głuchowski

Radca prawny, Partner Zarządzający

m.gluchowski@kancelaria.eu

Tomasz Siemiątkowski

Adwokat, Senior Partner

t.siemiatkowski@kancelaria.eu

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI