Zamówienia publiczne

Zapewniamy pomoc prawną w procedurach zamówień publicznych, obejmującą m.in. doradztwo w doborze formy wyłonienia przyjmującego zamówienie, sporządzania specyfikacji ogólnych warunków zamówienia i pozostałych dokumentów, w tym umów w standardzie kontraktów Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils (FIDIC), jak również reprezentację w postępowaniach odwoławczych. Ponadto przygotowujemy opinie prawne w zakresie interpretacji przepisów prawa regulujących prawo zamówień publicznych, jak też oceny prawidłowości czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania.

Świadczymy pomoc prawną zarówno na rzecz zamawiających (podmiotów publicznych), jak i wykonawców.

Partnerzy odpowiedzialni:

Karolina Muchowska-Zwara

Radca prawny, Senior Partner

k.muchowska@kancelaria.eu

Grzegorz Flisiak

Radca prawny, Senior Partner

g.flisiak@kancelaria.eu

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI