Obszary praktyki:

Michał Szulepa

Adwokat, of Counsel

wwa@kancelaria.eu

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie aplikację prokuratorską, zakończoną egzaminem prokuratorskim. Następnie przez blisko 20 lat pracował na wszystkich szczeblach organizacyjnych Prokuratury, począwszy od Prokuratury Rejonowej Warszawa – Śródmieście, poprzez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, Prokuraturę Apelacyjną w Warszawie, a także Prokuraturę Krajową. Przez 11 lat pełnił obowiązki prokuratora w strukturach do walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją, gdzie prowadził szereg postępowań o najpoważniejszym ciężarze gatunkowym, w tym liczne sprawy medialne.

Od marca 2019 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie karnym, w czym pomaga mu ogromne doświadczenie zdobyte w czasie pracy w Prokuraturze. Również od tego roku związany z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy.

Biuro: Warszawa

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI