Hanna Banaszek

Radca prawny, Associate

Zajmuje się doradztwem korporacyjnym, a także zagadnieniami fuzji, przejęć i IPO, jak też corporate governance. Z ramienia Kancelarii pracowała również jako konsultant w dziale strategii i rozwoju biznesu w jednej z liczących się spółek akcyjnych.

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy związana jest od 2008 roku.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a obecnie doktorantka na tym samym Wydziale Prawa i Administracji. Ukończyła również kurs prawa angielskiego i prawa europejskiego współorganizowanego przez Uniwersytet w Cambridge.

Biegle włada językiem angielskim, porozumiewa się również w języku francuskim.

Pozostali eksperci

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Kraków

ul. Mikołajska 13 lok. 3.2
31-027 Kraków

T: +48 12 288 41 11

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541