Jan Janukowicz

Praktykant

W Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski  Zwara i Partnerzy odbywa praktykę adwokacką od 2022 roku.

Za osiągnięcia naukowe został nagrodzony stypendium Rektora. Czynnie działał na rzecz Wydziału jako członek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego w latach 2020-2022. Jest VicePrezesem Studenckiego  Koła Naukowego Prawa Wyborczego Elektor. Brał udział w ogólnopolskich konferencjach naukowych.

Studiuje prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, z czego część studiów odbył na Uniwersytecie Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines we Francji w ramach wymiany studenckiej Erasmus. Do jego zainteresowań zawodowych należy szeroko pojęte prawo finansowe.

Włada biegle językiem angielskim oraz komunikatywnie językiem francuskim.

Interesuje się sportem.

Pozostali eksperci

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541