Eliza Zeidler

Adwokat, Managing Associate

e.zeidler@kancelaria.eu

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację adwokacką odbyła przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Ukończyła również kurs prawa angielskiego i europejskiego zorganizowany przez Uniwersytet w Cambridge.

Jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy związana od 2005 roku. Głównie specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie inwestycji i nieruchomości oraz zagadnieniach z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Prowadzi również postępowania administracyjne oraz postępowania sądowe i arbitrażowe.

Biegle włada językiem angielskim.

Biuro: Gdańsk, Warszawa

Publikacje:

Prawo administracyjne. Podręcznik dla aplikantów

Leksykon retoryki prawniczej

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI