Hanna Banaszek

Prawnik, Associate

h.banaszek@kancelaria.eu

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a obecnie doktorantka na tym samym Wydziale Prawa i Administracji. Ukończyła również kurs prawa angielskiego i prawa europejskiego współorganizowanego przez Uniwersytet w Cambridge.

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy związana jest od 2008 roku. Zajmuje się doradztwem korporacyjnym, a także zagadnieniami fuzji, przejęć i IPO, jak też corporate governance. Z ramienia Kancelarii pracowała również jako konsultant w dziale strategii i rozwoju biznesu w jednej z liczących się spółek akcyjnych.

Biegle włada językiem angielskim, porozumiewa się również w języku francuskim.

Biuro: Warszawa

Publikacje:

Europa przedsiębiorców

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI