Jakub Guz

Aplikant radcowski, Associate

j.guz@kancelaria.eu

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy związany od 2016 roku. Zajmuje się sprawami z zakresu doradztwa korporacyjnego, energetyki, oraz prowadzi postępowania sądowe i administracyjne.

Biegle włada językiem angielskim.

Biuro: Gdańsk, Warszawa

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI