dr Karolina Muchowska-Zwara

Radca prawny, Senior Partner

k.muchowska@kancelaria.eu

Senior Partner Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Ukończyła również kurs prawa angielskiego i europejskiego organizowany przez Uniwersytet w Cambridge. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie.

Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie.

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy współpracuje od 1997 roku, a w 2002 roku została jej Partnerem. Specjalizuje się przede wszystkim w sprawach z zakresu zamówień publicznych, inwestycji i nieruchomości, jak też prowadzi postępowania administracyjne.

Publikacje:

  • Studia Prawno-Ekonomiczne. Tom XCIII
  • „Prawne problemy funkcjonowania konsorcjów uczestniczących w obrocie regulowanym przez Prawo zamówień publicznych”, C.H.Beck 2015
  • Studia Prawno-ekonomiczne vol. XCIV 201

 

Biuro: Gdańsk

Publikacje:

Prawne problemy funkcjonowania konsorcjów

uczestniczących w obrocie regulowanym przez Prawo zamówień publicznych

Studia Prawno-Ekonomiczne.

Tom XCIII

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI