Kinga Jaszczyk

Aplikant radcowski, Associate

k.jaszczyk@kancelaria.eu

Aplikantka radcowska Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (1 rok)

Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2018).  Absolwentka kursu prawa angielskiego i prawa europejskiego współorganizowanego przez Uniwersytet w Cambridge. Prelegentka na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych.

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy współpracuje od 2018 roku. Wcześniej zdobywała doświadczenie w renomowanych warszawskich kancelariach oraz sądach powszechnym. Zajmuje się doradztwem korporacyjnym oraz corporate governance.

Kinga ma w swoim dorobku wiele publikacji omawiających kluczowe zagadnienia prawnicze.

Biegle włada językiem angielskim.

 

 

Biuro: Warszawa

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI