Maciej Pisz

Aplikant adwokacki, Associate

m.pisz@kancelaria.eu

Doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz nauki polityczne w ramach Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego (dyplomy z wyróżnieniem). Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego prowadzonej przez Wydział Prawa i Administracji UW oraz Wydział Nauk o Państwie i Prawie Reńskiego Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma w Bonn. Uczestnik różnych krajowych i międzynarodowych wyjazdów naukowych oraz projektów badawczych. Autor trzech książek i licznych artykułów naukowych z obszaru nauk prawnych. Stypendysta wielu programów stypendialnych, w tym m.in. trzykrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy związany od 2016 roku. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobywane w renomowanych kancelariach prawniczych. Od 2014 do 2016 roku współpracował z warszawskim biurem międzynarodowej kancelarii prawnej. Specjalizuje się w doradztwie dotyczącym prawa publicznego (w szczególności w zakresie prawa konstytucyjnego i administracyjnego) oraz w szeroko rozumianym prawie inwestycji i nieruchomości. Ponadto zajmuje się zagadnieniami z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego oraz udziela wsparcia w prowadzeniu postępowań przed organami administracji publicznej oraz postępowań sądowych i arbitrażowych.

Porozumiewa się w języku angielskim i niemieckim.

Biuro: Warszawa

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI