Magdalena Anna Musiał

Adwokat, Managing Associate

m.musial@kancelaria.eu

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła również studia podyplomowe z dziedziny prawa spółek na Uniwersytecie Gdańskim. W październiku 2019 roku rozpoczęła także studia podyplomowe na kierunku podstawy prawno-ekonomiczne procesu inwestycyjnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Aplikację adwokacką odbyła przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku.

Jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy związana od 2012 roku. Wcześniej zdobywała doświadczenie w kancelariach adwokackich w Szczecinie. Pracowała także w kancelarii notarialnej. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie inwestycji i nieruchomości. Ponadto zajmuje się zagadnieniami z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Prowadzi również postępowania administracyjne oraz postępowania sądowe i arbitrażowe.

Biegle włada językiem angielskim, porozumiewa się również w języku niemieckim.

Biuro: Gdańsk

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI