Obszary praktyki:

dr hab. Michał Domagała

Radca prawny, of Counsel

wwa@kancelaria.eu

Doktor habilitowany nauk prawnych, Kierownik Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego oraz Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Członek okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie energetycznym w tym w szczególności zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem energetycznym oraz zasadami współpracy przedsiębiorstw energetycznych, a także regulacją działalności gospodarczej oraz procedurą administracyjną i sądowoadministracyjną.

Autor artykułów naukowych oraz monografii z zakresu prawa energetycznego.

Porozumiewa się w języku angielskim.

Biuro: Warszawa

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI