Obszary praktyki:

Piotr Doerffer

Of counsel Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy. Profesor doktor habilitowany nauk technicznych.

Absolwent wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej. Odbywał staże w Wittle Lab na Uniwersytecie w Cambridge oraz na Uniwersytecie w Karlsruhe. Wieloletni członek oraz wiceprzewodniczący Rady Naukowej IMP PAN. Laureat wielu nagród m.in. sekretarza Wydziału IV PAN im. St. Drzewieckiego. Koordynował szereg projektów badawczych m.in. dla Rolls-Royce, Airbusa, Euroshock czy TFAST.

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy współpracuje od 2013 roku.

Jest kierownikiem Ośrodka Termomechaniki Płynów w IMP PAN oraz członkiem Komitetu Naukowego Symposium on Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flow (ISAIF). Od 1996 roku działa w Komitecie Naukowym Krajowej Konferencji Mechaniki Płynów. Ekspert Komisji Europejskiej do oceny projektów, w ramach “Cooperation”. Członek wydawniczego Journal of Thermal Science, Chińskiej Akademii Nauk w Pekinie. Zorganizował i prowadzi laboratorium z Mechaniki Płynów dla studentów Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

Od 2011 roku jest Prezesem Spółki WinEnerg sp. z o.o, która zajmuje się komercjalizacją patentu elektrowni wiatrowej.

Biuro: Gdańsk

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI