Publikacje

Kodeks spółek handlowych

Komentarz
Tom I

Redakcja:

Tomasz Siemiątkowski

Współautorzy:

Tomasz Siemiątkowski

Kodeks spółek handlowych

Komentarz
Tom II

Redakcja:

Tomasz Siemiątkowski

Współautorzy:

Tomasz Siemiątkowski

Kodeks spółek handlowych

Komentarz
Tom III

Redakcja:

Tomasz Siemiątkowski

Współautorzy:

Tomasz Siemiątkowski

Kodeks spółek handlowych

Komentarz Tom IV

Redakcja:

Tomasz Siemiątkowski

Współautorzy:

Andrzej Zwara, Janusz Raglewski, Tomasz Siemiątkowski

RODO. Przewodnik dla adwokatów i aplikantów adwokackich

Redakcja:

Andrzej Zwara

Współautorzy:

Wojciech J. Kowalski, Michał Kraiński

Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych

Współautorzy:

Tomasz Siemiątkowski

Prawo administracyjne. Podręcznik dla aplikantów

Redakcja:

Andrzej Zwara, Aleksandra Ringwelska

Współautorzy:

Kamila Bujak, Beata Zglińska, Piotr Zieliński, Eliza Zeidler

Gwarancje ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki

Prokura w spółkach prawa handlowego

Współautorzy:

Tomasz Siemiątkowski

Europa przedsiębiorców

Współautorzy:

Hanna Banaszek

Dyspozycja na wypadek śmierci z rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

Współautorzy:

Piotr Głuchowski

Leksykon retoryki prawniczej

Współautorzy:

Eliza Zeidler

Komentarz do kodeksu spółek handlowych.

Spółki osobowe

Współautorzy:

Tomasz Siemiątkowski

Komentarz do kodeksu spółek handlowych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Współautorzy:

Tomasz Siemiątkowski

Komentarz do kodeksu spółek handlowych.

Spółka akcyjna i przepisy karne.
Tom 1

Współautorzy:

Tomasz Siemiątkowski

Umowa rachunku w spódzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

Współautorzy:

Piotr Głuchowski

Prawne problemy funkcjonowania konsorcjów

uczestniczących w obrocie regulowanym przez Prawo zamówień publicznych

Współautorzy:

Karolina Muchowska-Zwara

Studia Prawno-Ekonomiczne.

Tom XCIII

Współautorzy:

Karolina Muchowska-Zwara

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI