Radosław Potrzeszcz

Adwokat, of Counsel

r.potrzeszcz@kancelaria.eu

Of counsel Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy.

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbył zarówno aplikację sądową, jak i adwokacką.

Jest członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy jest związany od 2009 roku.

Współtworzył Podyplomowe Studia – Akademia Spółek w Szkole Głównej Handlowej, których jest wykładowcą. Prowadzi też zajęcia na innych studiach podyplomowych, m.in. dla analityków bankowych, w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, a nadto szkolenia dla aplikantów adwokackich. Jest autorem i współautorem książek prawniczych, w tym współautorem i współredaktorem czterotomowego komentarza do Kodeksu Spółek Handlowych oraz licznych artykułów.

Pełnił funkcję członka rady nadzorczej w liczących się spółkach medialnych. Arbiter w Sądzie Polubownym przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Współtworzył ustawę nowelizującą Kodeks spółek handlowych, a jako ekspert powołany przez Ministra Sprawiedliwości uczestniczył w pracach parlamentarnych nad tą nowelą. Opracowywał i opiniował również szereg innych ustaw, w tym opiniował również projekty aktów prawnych dla Biura Analiz Sejmowych.

W pracy zawodowej zajmuje się doradztwem korporacyjnym, głównie obszarami fuzji, przejęć i IPO, restrukturyzacji, w tym upadłości, a także zagadnieniami corporate governance, corporate finance, jak też prawem ubezpieczeń gospodarczych, prawem pracy oraz prowadzi postępowania sądowe i arbitrażowe.

Biuro: Warszawa

Publikacje:

Kodeks spółek handlowych

Komentarz
Tom I

Kodeks spółek handlowych

Komentarz
Tom II

Kodeks spółek handlowych

Komentarz
Tom III

Kodeks spółek handlowych

Komentarz Tom IV

Działalność gospodarcza przedsiębiorców i osób zagranicznych

Kapitały własne spółek handlowych

Komentarz do kodeksu spółek handlowych.

Spółki osobowe

Komentarz do kodeksu spółek handlowych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Komentarz do kodeksu spółek handlowych.

Spółka akcyjna i przepisy karne.
Tom 1

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI