Karol Gajek

Adwokat, Rzecznik patentowy, of Counsel

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym w prawie własności przemysłowej. Prowadzi sprawy związane ze znakami towarowymi, wzorami przemysłowymi, patentami, prawem autorskim oraz zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Wspiera klientów zarówno w uzyskiwaniu ochrony na prawa wyłączne (np. rejestracje znaków towarowych), jak i w sprawach spornych przed Urzędem Patentowym RP (UPRP) i Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi.
Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara związany od 2021 roku.

Przez wiele lat zdobywał doświadczenie w pracy w renomowanych kancelariach prawnych i prawno-patentowych. Wcześniej przez trzy lata pracował w Departamencie Znaków Towarowych Urzędu Patentowego RP, gdzie po zdaniu egzaminu eksperckiego udzielał prawa ochronne na znaki towarowe. Odbył także półroczny staż w Departamencie Znaków Towarowych EUIPO w Alicante – agencji Unii Europejskiej zajmującej się rejestracją unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych. W kolejnych latach był prelegentem na licznych konferencjach i seminariach poświęconych własności intelektualnej, na których przedstawiał głównie tematykę prawa znaków towarowych, oraz zarządzania własnością intelektualną. 

latach praktyki prowadził ponad 200 spraw spornych dotyczących praw własności intelektualnej, w tym dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów czy zwalczania nieuczciwej konkurencji. Sprawy sporne obejmowały reprezentację klientów przed UPRP, EUIPO, sądami powszechnymi, w tym Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przez Sądem UELuksemburgu.
Jest także aktywnym członkiem organizacji międzynarodowych zajmujących się znakami towarowymi International Trademark Association (INTA) i Pharmaceutical Trade Marks Group (PTMG).

Ukończył prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Jest absolwentem Studium Podyplomowego Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie oraz członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Biegle włada językiem angielskim.

Pozostali eksperci

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541