Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI

Nasza kancelaria

Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara działa od 1993 roku. Łączy doświadczenie, ugruntowane obsługą instytucji i podmiotów gospodarczych, a także kierowaniem spółkami prawa handlowego, z szeroką wiedzą, popartą pracą naukową w katedrach prawa renomowanych uczelni.

Liczący kilkadziesiąt osób zespół specjalistów dba o jak najwyższą jakość świadczonych usług oraz pełną realizację interesów Klienta. Z wiedzy i doświadczenia Kancelarii korzystają podmioty administracji publicznej oraz podmioty prywatne.

Prawnicy Kancelarii tworzyli ekspertyzy prawne dla organów administracji rządowej i samorządowej oraz przygotowywali projekty ustaw i rozporządzeń. Są ekspertami komisji sejmowych oraz arbitrami w sądach polubownych.

Doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych połączone z dogłębną wiedzą i znajomością prawa pozwala pracownikom Kancelarii wskazywać Klientom rozwiązania optymalne, uwzględniające zarówno aspekty prawne, jak i biznesowe problemu. Kluczową rolę w pracy Kancelarii odgrywa pełne zrozumienie indywidualnej sytuacji każdego Klienta.

Kancelaria prowadzi liczne działania o charakterze pro bono. Obejmują one zarówno nieodpłatną pomoc prawną w sytuacjach budzących moralny sprzeciw, jak i wsparcie dla organizacji pożytku publicznego i non profit. W działalność pro bono wielokrotnie angażuje swoich partnerów biznesowych. Prawnicy Kancelarii, będąc osobami zaangażowanymi w debatę publiczną, wspierają także wszelkie inicjatywy mające na celu podnoszenie jakości stanowionego prawa i budowania państwa prawa.

 

Wybrane publikacje

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI