Branże

Nieruchomości i inwestycje

O nas

Jesteśmy wieloletnimi praktykami prawa nieruchomości i prawa inwestycyjno-
-budowlanego. Pomagamy każdemu – klientom korporacyjnym, indywidualnym i podmiotom publicznym.

 

Zapewniamy obsługę prawną dla każdej ze stron i na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Wspieramy naszych klientów od momentu nabycia nieruchomości, przez procedury planistyczne i administracyjne, negocjowanie i zawieranie kontraktów, aż po okres gwarancyjny i rękojmi zrealizowanych inwestycji. W przypadku sporów reprezentujemy klientów w negocjacjach, a w razie potrzeby w sądzie.

Wspieramy procesy transakcji nieruchomościowych dla obiektów mieszkalnych, biurowych, handlowych, komercyjnych oraz przemysłowych. Obsługujemy zarówno transakcje pojedyncze, jak i grupowe.

Aktywnie angażujemy się w uzgadnianie treści miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Doradzamy inwestorom oraz wykonawcom w zawieraniu, realizacji i rozliczeniu kontraktów budowlanych, dla pojedynczych inwestycji prywatnego inwestora jak i całych pakietów kontraktów, wartych wiele miliardów złotych.

Uważamy, że skuteczne doradztwo wymaga eksperckiej wiedzy również z dziedzin innych niż prawo, dlatego sami współpracujemy z doświadczonymi specjalistami. Korzystając z naszych usług możesz mieć pewność, że wspierają nas rzeczoznawcy majątkowi, eksperci z zakresu urbanistyki i architektury.

 

Co zapewniamy?

 • Kompleksową obsługę prawną wszystkich stron procesu inwestycyjnego.
 • Kompleksową obsługę prawną wszystkich stron kontraktów budowlanych wszystkich typów, łącznie z FIDIC.
 • Kompleksowę obsługę prawną transakcji nieruchomościowych.
 • Przygotowywanie projektów dokumentów, analizę ryzyk, udział w negocjacjach, reprezentację klientów w ramach uzyskiwania niezbędnych dokumentów.
 • Badania due diligence nieruchomości.
 • Reprezentowanie klientów na wszystkich etapach procedury planistycznej.
 • Prowadzenie postępowań sądowych, dotyczących wzruszenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w sytuacjach uchwalenia go z naruszeniem przepisów prawa.
 • Prowadzenie postępowań dotyczących :
  • renty planistycznej, 
  • pozwoleń na budowę,
  • decyzji o warunkach zabudowy, 
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • Wsparcie w dokonywaniu wykładni miejscowych planów w sprawach
  o wydanie pozwolenia na budowę i sytuacjach spornych.
 • Reprezentację klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych dotyczących prawa budowlanego, nieruchomości i inwestycji.
 • Doradztwo w projektowaniu inwestycji – minimalizacja ryzyk, osiągnięcie zamierzonych rezultatów.
 • Analizę kwestii środowiskowych – doradztwo i reprezentacja klientów w ramach postępowań środowiskowych.
 • Analizę kwestii związanych z ochroną zabytków.
 • Bieżącą obsługa inwestycji.
 • Obsługę sprzedaży inwestycji.
 • Reprezentację klientów w postępowaniach dotyczących opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

 

Nasze osiągnięcia na rzecz naszych klientów

 • Wielokrotnie prowadziliśmy kompleksową obsługę prawną procesów inwestycyjnych przekraczających setki milionów złotych.
 • Reprezentowaliśmy klientów w licznych postępowaniach dotyczących pozwolenia na budowę inwestycji powyżej 100 milionów złotych.
 • Uzyskiwaliśmy korzystne dla klientów decyzje w postępowaniach sądowoadministracyjnych, poprzez unieważnienia zaskarżonych przez nas miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Doprowadziliśmy do zawarcia transakcji nieruchomościowych obejmujących setki milionów złotych.
 • Obsługiwaliśmy jedne z największych transakcji w zakresie nieruchomości na polskim rynku, w tym nabycie nieruchomości wraz z leasingiem zwrotnym.
 • Braliśmy udział w realizacji inwestycji mieszkaniowo-usługowych w kluczowych dla mieszkańców rejonach w centrach Warszawy, Gdańska czy Sopotu.
 • Doradzamy przy projektach „miastotwórczych”, unikatowych w skali Polski, łączących w sobie przeszłość z nowoczesnością.
 • Wraz z klientami zrealizowaliśmy projekty inwestycyjne w wielu dziedzinach przemysłu w tym: fabryki, terminale przeładunkowe typu RO-RO, infrastrukturę portową i stoczniową, hale produkcyjne, inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii czy wielkopowierzchniowe hale sprzedażowe.
 • Wspieraliśmy klientów w skutecznej realizacji inwestycji nagradzanych na arenie międzynarodowej, które zostały przeprowadzone na obszarach wpisanych do rejestru zabytków.
 • Obsługiwaliśmy procesy inwestycyjne obiektów kultury.
 • Doradzaliśmy w realizacji projektów związanych z zagospodarowaniem terenów kolejowych.

Nasze usługi w tym temacie

Proces inwestycyjny

Inwestycje w trybie ustawy Lex Deweloper

Reprezentacja generalnych wykonawców i podwykonawców

Reprezentacja inwestorów (trwające inwestycje)

Przedsięwzięcia deweloperskie

Analiza kwestii planistycznych i urbanistycznych

Eksperci w temacie nieruchomości

Mateusz Wyborski

Nieruchomości i inwestycje

Michał Kraiński

Nieruchomości i inwestycje

dr Karolina Muchowska-Zwara

Nieruchomości i inwestycje

Beata Zglińska

Nieruchomości i inwestycje

Piotr Zieliński

Nieruchomości i inwestycje

Aleksandra Ringwelska

Nieruchomości i inwestycje

Potrzebujesz pomocy prawnej
w tym temacie?

Zadzwoń: +48 58 555 21 11

Powrót do Branż

Powiązane case studies

Doradztwo przy realizacji inwestycji Forum Gdańsk

Czytaj więcej

Doradztwo przy realizacji inwestycji Forum Gdańsk

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Kraków

ul. Mikołajska 13 lok. 3.2
31-027 Kraków

T: +48 12 288 41 11

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541