Andrzej Zwara

Adwokat, Senior Partner

Specjalizuje się w prawie inwestycji i nieruchomości, w tym prawie administracyjnym, w szczególności prawie budowlanym i prawie zagospodarowania przestrzennego oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Prowadzi postępowania administracyjne i sądowo – administracyjne.
Uczestniczy w realizacji wielu projektów inwestycyjnych – infrastrukturalnych, usługowych, przemysłowych, magazynowych, czy mieszkaniowych, a także obejmujących zabudowę i rewitalizację centrów miast.

W latach 2010-2016 pełnił funkcję Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Od 2004 roku jest członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej, a od 2021 roku jest Prezesem Biblioteki Palestry. Był Prezesem Ośrodka Badawczego Adwokatury (w latach 2016 – 2021). Był też członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Gdańsku (w latach 1998 – 2004). Był i jest członkiem wielu rad nadzorczych.

Prowadzi wykłady dla adwokatów i aplikantów Pomorskiej Izby Adwokackiej, jak również w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w ramach studiów Podyplomowych: Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego. Był pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Administracyjnego. Prowadził również wykłady z zakresu procesu inwestycyjnego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Jest redaktorem i współautorem publikacji „Prawo administracyjne. Podręcznik dla aplikantów” oraz „RODO. Przewodnik dla adwokatów i aplikantów adwokackich”, a także współautorem publikacji „Kodeks Spółek Handlowych – Komentarz. Tom 4″. W ramach działalności Biblioteki Palestry jest wydawcą serii 1) Horyzonty filozofii prawa, 2) Historia adwokatury, 3) Metodyki, podręczniki, materiały edukacyjne.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył aplikację sędziowską i adwokacką. Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej.

Jednym z jego zainteresowań zawodowych jest filozofia prawa. Jest pasjonatem literatury, opery oraz malarstwa. Wolny czas spędza na aktywnościach sportowych.

Biegle włada językiem angielskim.

Publikacje

17.07.2023

Adwokackie spółki kapitałowe jako forma wykonywania zawodu przez adwokata

Adwokackie spółki kapitałowe jako forma wykonywania zawodu przez adwokata
24.03.2023 / Nieruchomości i inwestycje

Służebność zacienienia

Służebność zacienienia
17.03.2023

Odpowiedzialność kierownika budowy za poświadczenie nieprawdy w dzienniku budowy - Fałsz intelektualny

Odpowiedzialność kierownika budowy za poświadczenie nieprawdy w dzienniku budowy - Fałsz intelektualny
10.03.2023 / Zabytki

Wpis otoczenia zabytku do rejestru zabytków

Wpis otoczenia zabytku do rejestru zabytków
Pozostali eksperci

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Kraków

ul. Mikołajska 13 lok. 3.2
31-027 Kraków

T: +48 12 288 41 11

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541