Andrzej Zwara

Adwokat, Senior Partner

Specjalizuje się w prawie inwestycji i nieruchomości, w tym prawie administracyjnym, w szczególności prawie budowlanym i prawie zagospodarowania przestrzennego oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Prowadzi postępowania administracyjne i sądowo – administracyjne.
Uczestniczy w realizacji wielu projektów inwestycyjnych – infrastrukturalnych, usługowych, przemysłowych, magazynowych, czy mieszkaniowych, a także obejmujących zabudowę i rewitalizację centrów miast.

W latach 2010-2016 pełnił funkcję Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Od 2004 roku jest członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej, a od 2021 roku jest Prezesem Biblioteki Palestry. Był Prezesem Ośrodka Badawczego Adwokatury (w latach 2016 – 2021). Był też członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Gdańsku (w latach 1998 – 2004). Był i jest członkiem wielu rad nadzorczych.

Prowadzi wykłady dla adwokatów i aplikantów Pomorskiej Izby Adwokackiej, jak również w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w ramach studiów Podyplomowych: Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego. Był pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Administracyjnego. Prowadził również wykłady z zakresu procesu inwestycyjnego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Jest redaktorem i współautorem publikacji „Prawo administracyjne. Podręcznik dla aplikantów” oraz „RODO. Przewodnik dla adwokatów i aplikantów adwokackich”, a także współautorem publikacji „Kodeks Spółek Handlowych – Komentarz. Tom 4″. W ramach działalności Biblioteki Palestry jest wydawcą serii 1) Horyzonty filozofii prawa, 2) Historia adwokatury, 3) Metodyki, podręczniki, materiały edukacyjne.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył aplikację sędziowską i adwokacką. Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej.

Jednym z jego zainteresowań zawodowych jest filozofia prawa. Jest pasjonatem literatury, opery oraz malarstwa. Wolny czas spędza na aktywnościach sportowych.

Biegle włada językiem angielskim.

Publikacje

17.03.2023

Odpowiedzialność kierownika budowy za poświadczenie nieprawdy w dzienniku budowy - Fałsz intelektualny

Odpowiedzialność kierownika budowy za poświadczenie nieprawdy w dzienniku budowy - Fałsz intelektualny
10.03.2023 / Zabytki

Wpis otoczenia zabytku do rejestru zabytków

Wpis otoczenia zabytku do rejestru zabytków
22.01.2023 / Nieruchomości i inwestycje

Surowe kary za blokowanie budowy

Surowe kary za blokowanie budowy
Pozostali eksperci

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541