Branże

Partnerstwo publiczno-prywatne

O nas

Mamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu doradztwa prawnego dla przedsięwzięć w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Świadczymy usługi zarówno na rzecz podmiotów publicznych, jak i partnerów prywatnych. Na nasze wsparcie możesz liczyć na każdym etapie projektu.

Doradzając przy realizacji przedsięwzięć w formule PPP stawiamy na kompleksowe podejście. Naszych klientów wspieramy prawnie od etapu analiz, aż po okres utrzymania i zarządzania przedsięwzięciem

Rozumiemy biznes i znamy z praktyki specyfikę wielu branż. Zawsze poszukujemy indywidualnych rozwiązań, ponieważ przynoszą one najlepsze efekty. Dlatego ważne jest dla nas zbadanie potrzeb, oczekiwań i możliwości klienta.

Współpracując z nami możesz liczyć na wsparcie całego zespołu kancelarii i strategiczne podejście do przedsięwzięcia. Pomagamy zbudować strukturę prawną, która pozwoli na właściwe ukształtowanie relacji z partnerami, transparentność i konkurencję czy potencjalne wykorzystanie dofinansowania unijnego.

Co zapewniamy?

 • Sporządzenie analiz przedrealizacyjnych.
 • Przygotowanie wstępnego harmonogramu realizacji przedsięwzięcia.
 • Opracowanie dokumentacji niezbędnej do zgodnego z prawem wyboru partnera prywatnego dla realizacji przedsięwzięcia.
 • Doradztwo w procesie wyboru partnera prywatnego, zarówno w trybie przepisów o zamówieniach publicznych, jak i koncesji na roboty budowlane i usługi.
 • Przygotowanie struktury prawnej i modelu przebiegu współpracy w ramach partnerstwa.
 • Negocjacje finalnych treści postanowień umów o PPP dbamy o maksymalne zabezpieczenie interesu klienta oraz zapewnienie wykonania i trwałości projektu. 
 • Doradztwo w procesie organizacji finansowania przy zastosowaniu różnych modeli inżynierii finansowej.
 • Bieżące wsparcie i doradztwo w wykonaniu umowy PPP.
 • Reprezentowanie interesów klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami administracyjnymi i powszechnymi.

Nasze osiągnięcia na rzecz naszych klientów

 • W procesie realizacji projektu zagospodarowania strategicznej części miasta w modelu PPP doradzaliśmy prawnie podmiotowi publicznemu. Wartość nakładów i usług w przedsięwzięciu sięgała 500 milionów złotych.
 • Wspieraliśmy prawnie partnera prywatnego w projekcie związanym zabudową historycznego śródmieścia. Przedsięwzięcie obejmowało uporządkowanie infrastruktury i przeorganizowanie układu komunikacyjnego.
 • Doradzaliśmy prawnie podmiotowi prywatnemu w przedsięwzięciu związanym z budową autostrady i innych dróg publicznych.
 • W projekcie związanym z zagospodarowaniem terenów w otoczeniu stadionu miejskiego wspieraliśmy klienta poprzez bieżące doradztwo prawne. Przeprowadzaliśmy także analizy instytucjonalno-prawne modelu realizacji oraz procedur wdrożeniowych.
 • Zapewnialiśmy doradztwo prawne w procesie realizacji postępowania na zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatację hali utrzymaniowo-naprawczej pojazdów kolejowych.

 

Nasze usługi w tym temacie

Obsługa projektów OZE (elektrownie wiatrowe, farmy fotowoltaiczne)

Doradztwo prawne dla zamawiających i oferentów

Opracowanie dokumentacji na potrzeby postępowań PPP

Kompleksowa obsługa postępowań na wybór Partnera Prywatnego

Doradztwo w zakresie modelu finansowania przedsięwzięcia PPP

Doradztwo w ramach realizacji umowy PPP

Eksperci w tym temacie

prof. ucz. dr hab. Tomasz Siemiątkowski

Partnerstwo publiczno-prywatne

Potrzebujesz pomocy prawnej
w tym temacie?

Zadzwoń: +48 58 555 21 11

Powrót do Branż

Powiązane case studies

Doradztwo przy realizacji inwestycji Forum Gdańsk

Czytaj więcej

Doradztwo przy realizacji inwestycji Forum Gdańsk

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541