Beata Zglińska

Adwokat, Partner

Specjalizuje się w sprawach z zakresu inwestycji i nieruchomości, w tym nieruchomości rolnych, jak również w sprawach partnerstwa publiczno-prywatnego. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych.
Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy współpracuje od 2010 roku.

W toku swojej praktyki współpracuje z podmiotami publicznymi i prywatnymi m.in. z takich branż jak: rolnictwo, energetyka i branża deweloperska. Jej doświadczenie obejmuje również doradztwo w procesie rozliczania kontraktów inwestycyjnych oraz bieżące doradztwo.

Wykładała proces inwestycyjny na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Współautorka publikacji „Prawo administracyjne. Podręcznik dla aplikantów.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację adwokacką odbyła przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Od 2013 roku wykonuje zawód adwokata.

Biegle włada językiem angielskim.

Publikacje

14.07.2023

Nowi Partnerzy

Nowi Partnerzy
Pozostali eksperci

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Kraków

ul. Mikołajska 13 lok. 3.2
31-027 Kraków

T: +48 12 288 41 11

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541