14.07.2023  /  Wydarzenie

Nowi Partnerzy

Justyna Bojarska, Eliza Zeidler, Beata Zglińska, Piotr Zieliński

Z wielką przyjemnością informujemy, że z początkiem maja 2023 roku do grona partnerów Kancelarii dołączyły cztery nowe osoby:

r. pr. Justyna Bojarska zajmuje się przede wszystkim doradztwem korporacyjnym, zagadnieniami związanymi z prywatyzacją i restrukturyzacją, a także sprawami z zakresu fuzji, przejęć i IPO oraz corporate governance.

adw. Eliza Zeidler  specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie inwestycji i nieruchomości, prawie ochrony zabytków oraz zagadnieniach z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Prowadzi również postępowania administracyjne oraz postępowania sądowe i arbitrażowe.

adw. Beata Zglińska zajmuje się sprawami z zakresu inwestycji i nieruchomości, w tym nieruchomości rolnych, jak również w sprawach partnerstwa publiczno-
-prywatnego. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

adw. Piotr Zieliński specjalizuje się szeroko pojętym doradztwem transakcyjnym, procesem inwestycyjno-budowlanym, w tym obsługą inwestycji deweloperskich, energetycznych oraz z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Prowadzi postępowania sądowe z zakresu prawa cywilnego, a także sprawy administracyjne oraz sądowo-administracyjne.

 

Nowi Partnerzy to dotychczasowi współpracownicy Kancelarii, którzy posiadają bardzo duże doświadczenie zawodowe i wiedzę merytoryczną, są ekspertami w swoich dziedzinach. Prowadzą kluczowe projekty Kancelarii. To m.in. dzięki nim i ich zespołom Klienci darzą nas szczególnym zaufaniem.

Serdecznie gratulujemy, dziękujemy za zaangażowanie w rozwój Kancelarii i życzymy kolejnych sukcesów!

 

Potrzebujesz pomocy prawnej
w tym temacie?

Zadzwoń: +48 58 555 21 11

27.10.2023 / Podmioty lecznicze

Dopuszczalność udzielenia świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta

Dopuszczalność udzielenia świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta
22.09.2023 / Nieruchomości i inwestycje

Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego po nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prz...

Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego po nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
08.08.2023

Dopuszczalność podjęcia przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty

Dopuszczalność podjęcia przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty
17.07.2023

Adwokackie spółki kapitałowe jako forma wykonywania zawodu przez adwokata

Adwokackie spółki kapitałowe jako forma wykonywania zawodu przez adwokata

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Kraków

ul. Mikołajska 13 lok. 3.2
31-027 Kraków

T: +48 12 288 41 11

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541