Piotr Zieliński

Adwokat, Partner

Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z transakcjami na rynku nieruchomości, procesem inwestycyjno-budowlanym, w tym w obsłudze inwestycji deweloperskich, inwestycji celu publicznego realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (w tym jednego z największych projektów przebudowy historycznych centrów miast), a także szeroko pojętym doradztwem transakcyjnym. Jego zawodową pasją są inwestycje infrastrukturalne i energetyczne, gdzie może ściśle współpracować z inżynierami i projektantami, biegle posługując się ich językiem –  mapą, rysunkiem technicznym i harmonogramem. Przeprowadza klientów przez całe procesy zagospodarowania nieruchomości, w tym zabytkowych centrów Miast, począwszy od zakupu nieruchomości po oddanie do użytkowania i późniejszą sprzedaż projektu. Reprezentuje klientów w stosunku do władz konserwatorskich w przypadku nieruchomości zabytkowych objętych różnymi formami ochrony, w tym procedurą wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wspiera Klientów przy transakcjach dotyczących nieruchomości. Prowadzi postępowania sądowe z zakresu prawa cywilnego, a także sprawy administracyjne oraz sądowo-administracyjne, uzyskując często precedensowe rozstrzygnięcia na korzyść Klientów.

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy związany od 2004 roku.

W ramach swojej praktyki pracuje z przedsiębiorstwami m.in. z branży budowlanej, deweloperskiej, inwestycyjnej, energetycznej, handlowej, produkcyjnej. Dużą część praktyki stanowi obsługa zagranicznych inwestorów, dla których przekłada polskie realia na zrozumiałe otoczenie biznesowe ich inwestycji.

Jest współautorem publikacji „Prawo administracyjne. Podręcznik dla aplikantów” w części dotyczącej Prawa budowlanego oraz Planowania i zagospodarowania przestrzennego. Współpracuje z kwartalnikiem „Pomorski Inżynier”.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także szkołę Prawa Amerykańskiego – prowadzoną przez Chicago Kent College of Law w Chicago przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację adwokacką odbył przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku, obecnie jest jej członkiem. Na listę adwokatów został wpisany w 2011 roku. 

Biegle włada językiem angielskim.

Interesuje się psychologią w organizacji, zarządzaniem opartym o wartości oraz minimalizmem. Praktykuje jogę i piecze chleb dla siebie i najbliższych.

Publikacje

22.09.2023 / Nieruchomości i inwestycje

Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego po nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prz...

Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego po nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
14.07.2023

Nowi Partnerzy

Nowi Partnerzy
31.03.2023

Czy termin na wniesienie odwołania od pozwolenia na budowę wynosi zawsze tylko 14 dni?

Czy termin na wniesienie odwołania od pozwolenia na budowę wynosi zawsze tylko 14 dni?
22.01.2023 / Nieruchomości i inwestycje

Surowe kary za blokowanie budowy

Surowe kary za blokowanie budowy
Pozostali eksperci

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Kraków

ul. Mikołajska 13 lok. 3.2
31-027 Kraków

T: +48 12 288 41 11

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541