Branże

Zamówienia publiczne

O nas

Zapewniamy pomoc prawną w procedurach zamówień publicznych.  Wspieramy naszych klientów niezależnie od skali przedsięwzięcia. Podejmujemy się zarówno obsługi zamówień, których wartość sięga kilkuset tysięcy, jak i kilku miliardów złotych.

Naszym klientom zapewniamy profesjonalne doradztwo prawne w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Świadczymy usługi zarówno na rzecz zamawiających, jak i wykonawców.

Doradzając zamawiającym, zapewniamy pomoc w doborze trybu postępowania, dostosowanym do konkretnych potrzeb i uwarunkowań zamówienia. Szczególną wagę przykładamy do optymalizacji oraz pełnego zabezpieczenia postępowania pod kątem formalnoprawnym. Doradztwo, które zapewniamy, jest kompleksowe. Trwa od momentu rozpoczęcia aż do zakończenia procedury i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

 

Wspieramy prawnie wykonawców zarówno na etapie przed-, jaki i post-ofertowym. Wykonawcy mogą liczyć na naszą pomoc także w procesie realizacji zamówień.


Członkowie naszego zespołu mają doświadczenie w przeprowadzaniu audytów. Wielokrotnie prowadzili szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych, także dla praktyków. Nasi prawnicy mają też doświadczenie w pracy jako in-house lawyers w działach zamówień publicznych różnych podmiotów. Wiemy, że każde postępowanie jest inne i wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego każdy z naszych klientów może liczyć na niezależny zespół projektowy, złożony ze specjalistów dobranych pod kątem potrzeb i specyfiki zamówienia.

Co zapewniamy?

Dla zamawiających:

 • Pomoc w zakresie doboru trybu postępowania.
 • Przygotowanie pełnej dokumentacji zamówień (także w standardzie kontraktów FIDIC).
 • Wsparcie w opracowywaniu korespondencji z wykonawcami oraz innych niezbędnych dokumentów.
 • Reprezentowanie w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem zamówień publicznych.
 • Przygotowanie aktów wewnętrznie obowiązujących, regulaminów, wzorcowych dokumentacji dla postępowań.

Dla wykonawców:

 • Opracowanie strategii udziału w postępowaniach.
 • Przygotowanie pełnej dokumentacji wymaganej w postępowaniach.
 • Przygotowanie ofert.
 • Weryfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia.
 • Składanie wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.
 • Sporządzanie pism i wyjaśnień składanych na wezwania zamawiających.
 • Reprezentowanie w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem zamówień publicznych.
 • Doradztwo podczas realizacji zamówień – pomoc w wyborze podwykonawców, reprezentowanie w kontaktach z zamawiającymi, opiniowanie aneksów do umów.

Sporządzamy także opinie prawne dotyczące zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych lub związanych z tym obszarem. 

 

Nasze osiągnięcia na rzecz naszych klientów

 • Reprezentowaliśmy klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach, w których wartość udzielonych zamówień publicznych przekraczała 2 miliardy złotych.
 • Uzyskiwaliśmy dla naszych klientów korzystne orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą m.in. przez zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia, unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienie odrzucenia oferty.
 • Przeprowadzaliśmy audyty, które umożliwiły zdiagnozowanie nieprawidłowości w udzielaniu zamówienia publicznego. Zapewniliśmy doradztwo prawne w celu ich wyeliminowania.
 • Udzielaliśmy pomocy klientom zagranicznym przy przygotowaniu prawidłowo sporządzonych dokumentów, tłumaczeń, referencji itp. niezbędnych do skutecznego złożenia oferty i uzyskania zamówienia.

 

Nasze usługi w tym temacie

Doradztwo na rzecz zamawiającego

Doradztwo na rzecz wykonawcy

Audyty z zakresu zamówień publicznych

Bieżąca obsługa korporacyjna spółek

Doradztwo w zakresie odpowiedzialności spółki

Kompleksowa obsługa procesów połączeń, podziałów lub przekształceń spółek

Spory gospodarcze

Obsługa w ramach ładu korporacyjnego grup i spółek prawa handlowego

Obsługa i reprezentacja udziałowców spółek prawa handlowego

Eksperci w tym temacie

Hanna Banaszek

Zamówienia publiczne

Grzegorz Flisiak

Zamówienia publiczne

dr Karolina Muchowska-Zwara

Zamówienia publiczne

Piotr Zieliński

Zamówienia publiczne

Anna Borowska

Zamówienia publiczne

Magdalena Mirowska

Zamówienia publiczne

Paulina Krośnicka-Zawalich

Zamówienia publiczne

Potrzebujesz pomocy prawnej
w tym temacie?

Zadzwoń: +48 58 555 21 11

Powrót do Branż

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Kraków

ul. Mikołajska 13 lok. 3.2
31-027 Kraków

T: +48 12 288 41 11

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541