dr Karolina Muchowska-Zwara

Radca prawny, Senior Partner

Doktor nauk prawnych. Specjalizuje się przede wszystkim w sprawach z zakresu zamówień publicznych, inwestycji i nieruchomości. Prowadzi również postępowania administracyjne. Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy współpracuje od 1997 roku, a w 2002 roku została jej Partnerem.

Autorka publikacji w: „Studia Prawno-Ekonomiczne. Tom XCIII” oraz „Studia Prawno-ekonomiczne vol. XCIV 201”, a także wydanej przez C.H.Beck w 2015 roku monografii „Prawne problemy funkcjonowania konsorcjów uczestniczących w obrocie regulowanym przez Prawo zamówień publicznych”.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę doktorską z zakresu zamówień publicznych obroniła na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również kurs prawa angielskiego i europejskiego organizowany przez Uniwersytet w Cambridge. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie, której obecnie jest członkiem.

Biegle włada językiem angielskim.

Pozostali eksperci

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Kraków

ul. Mikołajska 13 lok. 3.2
31-027 Kraków

T: +48 12 288 41 11

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541