Branże

Infrastruktura i energetyka

O nas

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne i strategiczne dla infrastruktury i energetyki. Naszych klientów wspieramy na każdym etapie projektu, stawiając za cel skuteczność w realizacji planów i inwestycji.

 

Prowadząc doradztwo prawne dla branży infrastruktury i energetyki współpracujemy zarówno z podmiotami gospodarczymi, przedstawicielami sektora publicznego, jak też klientami indywidualnymi. Nasze usługi kierujemy do każdej ze stron kontraktu: zamawiających, wykonawców, podwykonawców i dostawców.

Mamy doświadczenie w obsłudze sektora energetycznego dla tradycyjnych, odnawialnych oraz alternatywnych źródeł energii. Doradzaliśmy podmiotom z branży paliwowejgazowej. Wspieramy zarówno nowe inwestycje, jak i projekty modernizacyjne.

Na każdy przypadek patrzymy przekrojowo. Umożliwia nam to doświadczenie, które zdobyliśmy w wielu branżach oraz szeroka sieć podmiotów współpracujących. Każdy klient, powierzając nam swój projekt, otrzymuje nie tylko doradztwo prawne, ale też wsparcie specjalistów z licznych dziedzin.

Zrozumienie specyfiki różnych branż pozwala nam na kompleksowe podejście do zagadnienia i w efekcie – opracowanie skutecznych rozwiązań.

Co zapewniamy?

 • Kompleksową obsługę spółek energetycznych. 
 • Kompleksową obsługę inwestycji energetycznych.
 • Doradztwo strategiczne.
 • Obsługę prawną transakcji związanych z nabywaniem i finansowaniem projektów energetycznych.
 • Obsługę kontraktów na realizację infrastruktury w tym infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej, gospodarki odpadami i gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Także według standardów FIDIC/EPC.
 • Reprezentowanie podmiotów w ramach realizacji kontraktów.
 • Reprezentowanie klientów w ramach sporów sądowych, mediacji czy arbitrażu.
 • Dochodzenie należności, windykacja.

 

Nasze osiągnięcia na rzecz naszych klientów

 • Doradzaliśmy w zakresie rozbudowy jednej z największych sieci stacji benzynowych w Polsce, między innymi: przeprowadzaliśmy audyty prawne i przygotowywaliśmy transakcje nabycia nieruchomości.
 • Obsługiwaliśmy największych dostawców energii w Polsce w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz kompleksowej obsługi prawnej postępowań sądowych i windykacji.
 • Świadczyliśmy kompleksowe doradztwo w ramach inwestycji energetycznych, zarówno w zakresie odnawialnych, jak i tradycyjnych źródeł energii.
 • Wielokrotnie udzielaliśmy wskazówek podczas realizacji projektów energetycznych – dokonywaliśmy analiz prawnych w zakresie Prawa energetycznego, ustawy o OZE oraz pozostałych aktów prawnych.
 • Przygotowywaliśmy analizy w zakresie przepisów regulujących system wsparcia i pomocy publicznej dla energetyki odnawialnej z perspektywy realizowanego projektu.
 • Reprezentowaliśmy klientów w postępowaniach przed URE w sprawach o przeniesienie koncesji na inny podmiot, przeprowadzenie transakcji połączenia spółek – w tym w czynnościach związanych z procedurą przeniesienia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.
 • Świadczyliśmy pomoc prawną przy wykonywaniu kontraktów nabycia lądowych elektrowni wiatrowych poprzez ich strukturyzację w ramach grupy kapitałowej kupującego.
 • Realizowaliśmy transakcje dotyczące nabycia elektrowni fotowoltaicznych w ramach transakcji M&A.
 • Sporządziliśmy opinie prawne w przedmiocie zgodności z Konstytucją RP przepisów ustawy Prawo energetyczne.

Nasze usługi w tym temacie

Obsługa projektów infrastruktury kolejowej

Transport drogowy

Reprezentacja w ramach postępowań prowadzonych przez Dozór Techniczny

Obsługa projektów OZE (elektrownie wiatrowe, farmy fotowoltaiczne)

Prawo ochrony środowiska

Prowadzenie inwestycji w oparciu o FIDIC oraz EPC

Eksperci w temacie energetyki

Mateusz Wyborski

Infrastruktura i energetyka

dr Marek Głuchowski

Infrastruktura i energetyka

prof. ucz. dr hab. Tomasz Siemiątkowski

Infrastruktura i energetyka

Justyna Bojarska

Infrastruktura i energetyka

Beata Zglińska

Infrastruktura i energetyka

Piotr Zieliński

Infrastruktura i energetyka

Potrzebujesz pomocy prawnej
w tym temacie?

Zadzwoń: +48 58 555 21 11

Powrót do Branż

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Kraków

ul. Mikołajska 13 lok. 3.2
31-027 Kraków

T: +48 12 288 41 11

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541