dr Marek Głuchowski

Radca prawny, Partner Zarządzający

Doktor nauk prawnych. Założyciel oraz Partner Zarządzający Kancelarii Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy. Specjalizuje się w prawie handlowym i zagadnieniach obrotu gospodarczego, zarówno w ujęciu prawa publicznego, jak i cywilnoprawnym. W szczególności zajmuje się problematyką działalności instytucji finansowych (banków, ubezpieczycieli, funduszy inwestycyjnych) i ich przekształceń organizacyjnych oraz problematyką instrumentów finansowych, a także zagadnieniami budowania kapitału przedsiębiorcy i zabezpieczenia go przed skutkami ryzyka gospodarczego. Jego praktyka obejmuje również sprawy z zakresu doradztwa korporacyjnego, restrukturyzacji przedsiębiorstw, prywatyzacji i energetyki oraz inwestycji zagranicznych.

Pełnił obowiązki Prezesa Zarządu PKO BP oraz funkcję Przewodniczącego Rad Nadzorczych: PKO BP, Wilbo, Centrum Haffnera. Był członkiem wielu rad nadzorczych, między innymi: Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia, Banku Pocztowego, Nordei Banku Polskiego, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, PTE AEGON S.A. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej w spółkach Kompap S.A., Remontowa Holding S.A. oraz Wiceprzewodniczącym Rady Fundacji Centrum Myśli Strategicznych.

Działa w różnych organizacjach społecznych i gospodarczych. Jest Prezesem Zarządu Gdańskiego Klubu Biznesu, stowarzyszenia zrzeszającego przedsiębiorców, managerów i intelektualistów, a także członkiem Rady Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego.

Był pierwszym Przewodniczącym Rady Uniwersytetu Gdańskiego oraz brał udział w pracach rad Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Jest arbitrem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni, jak również konsulem honorowym Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Ukończył prawo, a później obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zdał egzamin sędziowski, a następnie uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Przez wiele lat był pracownikiem naukowym i dydaktycznym w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Uniwersytetu Gdańskiego.

Pozostali eksperci

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Kraków

ul. Mikołajska 13 lok. 3.2
31-027 Kraków

T: +48 12 288 41 11

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541