Robert Nawara

Adwokat, Senior Partner

Specjalizuje się w prawie gospodarczym w szczególności w zakresie prawa cywilnego, obejmującego postępowania sądowe, prawo kontraktów, prawo transportowe, oraz prawo korporacyjne. Posiada duże doświadczenie w zakresie sporów z udziałem banków i instytucji ubezpieczeniowych. Jego wieloletnie praktyczne doświadczenie daje mu kompetencje do prowadzenia obsługi skomplikowanych kontraktów i procesów sądowych. Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy związany od 2011 roku.

W 1998 roku rozpoczął etatową aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, a w 2001 r. zdał egzamin sędziowski uzyskując najlepszą lokatę pośród aplikantów okręgu gdańskiego. Dalsze praktyczne doświadczenia zdobywał, jako Sędzia Sądu Gospodarczego – Sądu Rejonowego w Gdyni. Od 2003 r. objął stanowisko zastępcy Przewodniczącego Wydziału, a od 2005 r. piastował stanowisko Przewodniczącego Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gdyni. Praktykę adwokacką rozpoczął w 2011 r. 

Uczestniczył w wielu kursach oraz szkoleniach dotyczących krajowych i unijnych regulacji prawa spółek, prawa konkurencji, a także prawa upadłościowego i cywilnego procesowego.

Teoretyczne przygotowanie do wykonywania praktyki prawniczej zdobywał studiując ekonomiczne oraz prawne aspekty obrotu gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył także podyplomowe studia na Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie w zakresie prawa gospodarczego.

Udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach daje mu kompetencje do świadczenia pomocy prawnej w języku angielskim.

Publikacje

26.05.2023

Utrata zezwoleń, koncesji i ulg jako konsekwencja połączenia spółek

Utrata zezwoleń, koncesji i ulg jako konsekwencja połączenia spółek
07.04.2023

50 groszy warte zakazu prowadzenia pojazdów i 30 000 złotych

50 groszy warte zakazu prowadzenia pojazdów i 30 000 złotych
Pozostali eksperci

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Kraków

ul. Mikołajska 13 lok. 3.2
31-027 Kraków

T: +48 12 288 41 11

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541