Michał Kraiński

Adwokat, Senior Partner

Specjalizuje się w problematyce inwestycji i nieruchomości oraz prawa pracy. Prowadzi także postępowania sądowe i arbitrażowe, jak również postępowania administracyjne. Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy współpracuje od 2001 roku,
a
od 2003 roku jest jej Partnerem.

Jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Wykładowca akademicki na Akademii Leona Koźmińskiego z prawa obrotu nieruchomościami i konstruowania umów cywilnoprawnych. Również jest członkiem Rady Nadzorczej jednego z największych producentów mebli w Polsce – Meble Wójcik sp. z o.o. oraz arbitrem w Piłkarskim Sądzie Polubownym przy PZPN.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Złożył egzamin sędziowski, a następnie odbył aplikację adwokacką przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Jest również absolwentem studiów języka angielskiego Kolegium Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego.

Biegle włada językiem angielskim.

Pozostali eksperci

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Kraków

ul. Mikołajska 13 lok. 3.2
31-027 Kraków

T: +48 12 288 41 11

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541