Branże

Zabytki

O nas

Zgodność z przepisami prawa ochrony zabytków może być kluczowa dla inwestycji polegających na zagospodarowaniu nieruchomości. Wspieramy klientów we wszelkich przedsięwzięciach, w których należy uwzględnić ten aspekt.

Nasze usługi kierujemy zarówno do osób prywatnych, podmiotów publicznych, jak i np. jednostek organizacyjnych kościołów. Doradzamy w zakresie prawa ochrony zabytków w inwestycjach polegających na szeroko pojętym zagospodarowaniu nieruchomości. Świadczymy usługi w projektach dotyczących m.in. zabudowy, prac konserwatorskich i restauratorskich, czy badań archeologicznych.

Nasi klienci mogą liczyć na kompleksowe wsparcie prawne niezależnie od rodzaju obiektu. Doradzamy w przypadku indywidualnych nieruchomości, historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych oraz zespołów budowlanych. Nasze usługi obejmują także zabytki ruchome.

Posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie prawa ochrony zabytków, ale także m.in. nieruchomości i inwestycji. Pozwala nam to na tworzenie skutecznych, indywidualnych rozwiązań dla naszych klientów

Co zapewniamy?

Doradzamy prawnie i reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych administracyjno-sądowych dotyczących: 

 • Procesu zagospodarowania nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.
 • Wpisu lub wykreślenia nieruchomości z rejestru zabytków.
 • Objęcia zabytków innymi formami ochrony, w tym ustaleniem ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 • Ochrony zabytków ruchomych np. poprzez wpis do inwentarza muzeum.
 • Uzyskania pozwoleń konserwatorskich np. na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane czy badania archeologiczne.
 • Uzyskania niezbędnych uzgodnień organów ochrony konserwatorskiej.
 • Obszarów wpisanych lub planowanych do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, w tym w zakresie zarządzania takimi obszarami i ich strefami buforowymi.

 

Nasze osiągnięcia na rzecz naszych klientów

 • W przedsięwzięciu realizowanym w modelu PPP, związanym z zagospodarowaniem nieruchomości położonej w centrum Gdańska, objętej wpisem do rejestru zabytków, wspieraliśmy prawnie partnera prywatnego.
 • W sprawie związanej z wpisem do rejestru zabytków terenów dawnej Stoczni Gdańskiej świadczyliśmy usługi doradztwa prawnego, w tym reprezentacji przed organami ochrony konserwatorskiej.
 • Świadczyliśmy usługi doradcze w związku z pracami konserwatorskimi i budowlanymi w jednym z największych kościołów w Polsce.
 • Wspieraliśmy klienta w zakresie prawa ochrony zabytków w projekcie dotyczącym budowy budynku wysokościowego w Warszawie.
 • Doradzaliśmy klientowi w związku z planowaną w Warszawie inwestycją na nieruchomości znajdującej się w strefie buforowej dla strefy wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

 

Nasze usługi w tym temacie

Inwestycje w zabytki

Inwestycje w otoczeniu zabytków

Rejestry i ewidencje zabytków

Eksperci w tym temacie

Andrzej Zwara

Zabytki

Eliza Zeidler

Zabytki

Piotr Zieliński

Zabytki

Andrzej Zwara

Zabytki

Eliza Zeidler

Zabytki

Piotr Zieliński

Zabytki

Potrzebujesz pomocy prawnej
w tym temacie?

Zadzwoń: +48 58 555 21 11

Powrót do Branż

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541