Michał Głuchowski

Adwokat, Partner

Specjalizuje się w prawie zobowiązań i prawie handlowym. W swojej praktyce koncentruje się na postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Reprezentuje i doradza klientom korporacyjnym i indywidualnym w postępowaniach cywilnych i gospodarczych, jak również w sprawach dotyczących nieruchomości, prawa spółek, bieżącej działalności gospodarczej, ładu korporacyjnego, realizacji procesów inwestycyjnych, reorganizacji struktur właścicielskich, transakcjach zbycia majątku oraz sukcesji. 

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy związany od 2009 roku.

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Ukończył również studia podyplomowe z dziedziny prawa spółek na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

Porozumiewa się w języku angielskim i hiszpańskim. 

Pozostali eksperci

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Kraków

ul. Mikołajska 13 lok. 3.2
31-027 Kraków

T: +48 12 288 41 11

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541