Wojciech Bergier

Adwokat, Partner

Zajmuje się sprawami z zakresu międzynarodowego prawa karnego, prawa imigracyjnego, przestępczości gospodarczej i HR compliance. Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy związany od 2020 roku.

Jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej, rzecznikiem prasowym Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. W latach 2008-2012 pełnił funkcję konsula ds. prawnych w Konsulacie Generalnym RP w Los Angeles.

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe na Międzyuczelnianym Instytucie Własności Intelektualnej UJ. Ukończył kursy prawa amerykańskiego i prawa międzynarodowego w Los Angeles.

Biegle włada językiem angielskim.

Pozostali eksperci

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Kraków

ul. Mikołajska 13 lok. 3.2
31-027 Kraków

T: +48 12 288 41 11

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541