Wojciech J. Kowalski

Adwokat, Associate

Specjalizuje się w doradztwie w sprawach gospodarczych i korporacyjnych. Zajmuje się obsługą przedsiębiorców z branż: handlowej, budowlanej, transportowej, nowych technologii i IT. Obsługuje klientów w bieżącej działalności gospodarczej, opracowuje, negocjuje iopiniuje umowy handlowe. Przeprowadza audyty prawne, wielopłaszczyznowe analizy ryzykprawnych, analizy zgodności z prawem wewnętrznych regulacji przedsiębiorców oraz tworzy opinie prawne w szczególności dotyczące nieruchomości i spółek handlowych. Doradza w wyborze optymalnej formy prawnej i pomaga przy tworzeniu spółek, wspiera w kształtowaniu struktur organizacyjnych przedsiębiorców do ich potrzeb oraz obsługuje procesy związane ze zmianami w spółkach, w tym ich połączenia, podziały, przekształcenia i likwidacje. Kompleksowo przeprowadza klientów przez proces zmian rejestracyjnych w spółkach handlowych. Wspiera klientów w postępowaniach administracyjnych, komunikacji z organami państwowymi, w tym w zakresie kontroli przedsiębiorców. Zajmuje się także sprawami inwestycji budowlanych i transakcjami na rynku nieruchomości. Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy związany od 2014 roku.

Posiada doświadczenie w postępowaniach przetargowych oraz realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Współautor publikacji dotyczącej ochrony danych osobowych.

Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest doktorantem w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. Na listę adwokatów został wpisany w 2019 roku.

Biegle włada językiem angielskim i posiada bogate doświadczenie w obsłudze klientów w tym języku.

Interesuje się nowymi technologiami, rynkami finansowymi oraz motoryzacją.

Pozostali eksperci

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Nowy Jork

The Empire State Building
350 Fifth Avenue, Suite 7720
New York, NY 10118

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541