Agnieszka Tomaszewska

Radca prawny, of Counsel

Specjalizuje się w sprawach związanych z prowadzeniem inwestycji budowlanych, w szczególności w zakresie reprezentacji stron w postępowaniach administracyjnych i sądowo–administracyjnych. Aktualnie prowadzi również sprawy cywilne dotyczące obrotu nieruchomościami oraz sprawy egzekucyjne. Prowadzi również zajęcia z zakresu prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego dla studentów jednej z trójmiejskich uczelni wyższych.

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy związana była w latach od 2018 do 2020 roku jako współpracownik, zaś od bieżącego roku współpracuje na stanowisku of Counsel. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w administracji publicznej, tj. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, a także orzekając w Samorządowych Kolegiach Odwoławczych w Opolu i w Gdańsku.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a uprzednio także studia administracyjne i ekonomiczne na Uniwersytecie Opolskim. Ukończyła studia podyplomowe z Audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku w 2018 roku wpisana na listę adwokatów. Od września 2020 roku wykonuje zawód radcy prawnego jako członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Miłośniczka chartów angielskich.

Pozostali eksperci

Gdańsk

ul. Opacka 16, I p.
80-338 Gdańsk

T: +48 58 555 21 11

F: +48 58 555 21 33

Warszawa

ul. Grzybowska 4 lok. U1A
00-131 Warszawa

T: +48 22 380 00 38

F: +48 22 599 40 38

Kraków

ul. Mikołajska 13 lok. 3.2
31-027 Kraków

T: +48 12 288 41 11

Nowy Jork

Rockefeller Center
630 Fifth Avenue, Suite 2000
New York, NY 10111

T: +1 (862) 202-5628  
F: +1 (973) 338-3541