Agnieszka Tomaszewska

Adwokat, Associate

a.tomaszewska@kancelaria.eu

Ukończyła z wyróżnieniem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest również magistrem administracji i magistrem ekonomii. Ukończyła także studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z „Audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych”.

Aplikację adwokacką odbyła przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Nadal jest jej członkiem. W listopadzie 2019 r. została również wpisana w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku na listę radców prawnych (nie wykonuje zawodu).

Z Kancelarią Głuchowski Siemiątkowski Zwara i Partnerzy związana jest od 2018 roku. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi podczas kilkunastoletniej pracy w administracji rządowej, a także orzekając w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Opolu.

W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności w zakresie realizowanych inwestycji budowlanych.

Z pasji zajmuje się prawem medycznym, w tym zakresie publikuje artykuły naukowe m.in. w Medical Tribiune Polska.

Biuro: Gdańsk

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI