Aleksandra Ringwelska

Adwokat, Managing Associate

a.ringwelska@kancelaria.eu

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Studiowała też prawo na uniwersytecie w Düsseldorfie w ramach programu Erasmus. Ukończyła także Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną przez Uniwersytet Gdański oraz Chicago Kent College of Law. Aplikację adwokacką odbyła przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Prowadzi wykłady z zakresu prawa administracyjnego dla aplikantów adwokackich.

Specjalizuje się przede wszystkim w sprawach z zakresu inwestycji i nieruchomości, postępowań administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych.

Biegle włada językiem angielskim, porozumiewa się także w języku niemieckim.

Współautor i współredaktor publikacji Prawo administracyjne. Podręcznik dla aplikantów.

Biuro: Gdańsk

Publikacje:

Prawo administracyjne. Podręcznik dla aplikantów

Głuchowski Siemiątkowski Zwara – ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI